O konkursie

Konkurs „Aktywna Wiosna 2015” organizowany jest przez fundację Pro Bono Poloniae. Jesteśmy, jak sama nazwa wskazuje, fundacją pro bono, czyli taką, która robi coś nie oczekując w zamian żadnej zapłaty.

Jaka jest maksymalna kwota dotacji?

Maksymalnie można dostać nawet 9 tysięcy złotych. Pula nagród wynosi milion złotych

Kto może brać udział w konkursie?

W konkursie mogą brać udział młodzi dorośli, czyli osoby od 19 do 30 roku życia

Jaki zasięg ma konkurs?

Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Brać w nim udział mogą wyłącznie obywatele Rzeczypospolitej Polskiej.

Czy osoba fizyczna może wziąć udział w konkursie?

Nie. Konkurs jest kierowany wyłącznie dla podmiotów prawnych typu fundacje, stowarzyszenia oraz organizacje współpracujące z zarejestrowanymi organizacjami pozarządowymi. Wówczas trzeba do wniosku dołączyć potwierdzenie współpracy z taką organizacją.

Jakie są główne kryteria przyznania dotacji?

Główne kryteria to:

  • na ile oryginalny jest pomysł
  • na ile innowacyjny jest pomysł
  • czy współpracujecie Państwo z innymi organizacjami
  • czy promujesz zdrowe wartości, aktywność młodzieży i podobne?
  • na ile lokalny jest Wasz projekt
  • czy działania będą dalej trwały gdy dostanie się dotację i całą ją wykorzysta