Regulamin konkursu

Regulamin konkursu Aktywna Wiosna 2015

 1. Konkurs jest dla organizacji będących podmiotem prawnym współpracujących z organizacjami rządowymi bądź pozarządowymi
 2. Można zgłosić się jako grupa, tylko wówczas trzeba mieć podmiotowość prawną
 3. Dopuszczamy wnioski nieformalnych grup. Wtedy jednak musicie organizować z organizacja spoza rządu.
 4. W konkursie mogą uczestniczyć młodzi dorośli (od lat 19 do lat 30)
 5. Rozpatrywane wnioski będą z całej Polski
 6. Wnioski otrzymane od organizacji państwowych lub osób fizycznych nie będą w ogóle brane pod uwagę

Kryteria przyznania projektu

 1. To, czy projekt jest oryginalny
 2. To na ile projekt jest innowacyjny
 3. Poziom współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi
 4. Faworyzowane będą wszelkie projekty promujące aktywność sportową młodzieży i odciąganie ich od zła tego świata czyli narkotyków i dopalaczy
 5. Na ile projekt jest lokalny. Wspieramy bardziej lokalne projekty. Czyli takie, które nie obejmują połowy województwa, bo nie ma na to hajsu, ale na przykład Twoje osiedle, wieś, dzielnicę
 6. Czy wasze działania będą kontynuowane po wyczerpaniu się funduszy dotacyjnych

Zasady wybierania projektów

 1. Najciekawsze projekty będą wybierane spośród nadesłanych prac. Nad wszystkim będzie czuwała komisja ds. Konkursu
 2. Maksymalnie można dostać 9 tysięcy złotych dotacji
 3. łączna pula nagród wynosi 1 mln zł (słownie: 1 milion nowych polskich złotych)
 4. Decyzja Komisji, zwanej dalej Komisją Konkursową są absolutnie nieodwołalne i ostateczne.
 5. Komisja może zadecydować o podniesieniu kwoty dotacji.